(0034)938 753 588     info@firamediterrania.cat    

Propostes Artístiques - 2016

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ ARTÍSTICA
19a FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA
Del 6 al 9 d'octubre de 2016
Data límit de presentació: dilluns 29 de febrer de 2016

 

 

Requisits

La Fira Mediterrània de Manresa forma part del mapa de sis mercats d’espectacles promoguts pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb diferents agents del territori.

Té un caràcter interdisciplinari -arts visuals, circ, dansa, exposicions, música, narració oral, teatre-, i es poden presentar creacions artístiques sobre dos eixos programàtics:

 • Cultura popular: basada en elements com la transmissió del patrimoni, el creuament entre creació contemporània i arrel tradicional, la participació i l’ampliació de la base social de la cultura.
  Hi encaixen: Espectacles d’arrel tradicional // Arts urbanes i de carrer // Projectes comunitaris i d’inclusió social // Espectacles interactius i/o participatius // Espectacles familiars // Projectes educatius i de sensibilització , entre d’altres.
 • Músiques del món, amb especial atenció a la Mediterrània.

Les propostes poden ser de petit, mig o gran format, de sala o de carrer i adreçades tant als públics adults com als familiars.


Criteris de valoració

 • Qualitat i interès artístic.
 • Encaix amb els eixos programàtics de la Fira.
 • Caràcter d’estrena: absoluta, a Catalunya o a l’Estat espanyol.
 • Recorregut potencial de la proposta.
 • Interès mostrat cap a la Fira com a espai de trobada, de diàleg i d’intercanvi.
 • Possibilitat de fer més d’una actuació per facilitar el visionat per part dels professionals acreditats.

Període de presentació

La data límit de presentació serà el 29 de febrer de 2016 a les 24h.
Es realitzarà valoració contínua de les propostes rebudes des de l’inici d’aquesta convocatòria.
Important: la sol·licitud de participació implica l’acceptació d’aquesta normativa.


Condicions econòmiques

La Fira, com a mercat artístic amb assistència de programadors professionals (1.115 de 35 països la darrera edició), pactarà una aportació econòmica amb les companyies i grups.


Hospitalitat

La Fira comptabilitzarà com a integrants d'una companyia o grup, a efectes d'allotjament i manutenció, el nombre d’artistes / tècnics que figurin en la fitxa i –com a màxim- una persona en qualitat de representant o mànager.

Allotjament
La Fira allotjarà les companyies i grups de fora de Catalunya segons l'horari i dies de les seves funcions. L’allotjament es farà, segons disponibilitat, a Manresa o en poblacions veïnes. Les habitacions seran sempre compartides. Si es desitgen habitacions individuals, el suplement anirà a càrrec de l’artista, sempre i quan hi hagi habitacions disponibles. La Fira disposa d'un servei d’autobusos i transfers.

Manutenció
La Fira, mitjançant el sistema que l'organització estableixi, facilitarà la manutenció (dinar i /o sopar) a la companyia / grup segons l'horari i dies de les seves funcions. La manutenció es proveirà només en els casos següents:

 • Companyies / grups actuants en dies consecutius.
 • Companyies / grups amb dues funcions diàries (matí i tarda).

Nota important: els acords contractuals d’hospitalitat entre la Fira i l’artista són inamovibles i no s’admetran canvis d’última hora.


Contracte i facturació

La participació està subjecta al contracte generat per la Fundació Fira Mediterrània.

Cada companyia o grup seleccionat en la programació emetrà dues factures que es lliuraran per email a la Fundació.

 1. FACTURA 1: la corresponent a la seva actuació promocional a la Fira.
 2. FACTURA 2: per un import equivalent a la diferència entre el seu caixet habitual i la quantitat de la factura 1. La factura s’emet en concepte de ‘’Producció artística’’. Com a contraprestació, la Fira emetrà una factura amb la mateixa base imposable en concepte de “Promoció artística”. D’aquesta manera, Fira Mediterrània de Manresa comptabilitza la promoció que realitza a favor dels artistes actuants.

Accés a invitacions, a la llotja professional i als estands

Les companyies i grups seleccionats tindran la consideració de professionals inscrits i, per tant, gaudiran de dues acreditacions personalitzades (com a màxim) amb accés a tots els espectacles programats, prèvia petició de les entrades corresponents.

Per al seu propi espectacle, cada companyia o grup disposarà d’un màxim de 10 invitacions per sessió, excepte en casos d’aforament molt reduït, a on aquest aspecte es negociarà de forma individualitzada.

Així mateix, tindran accés a la Llotja professional, espai d’intercanvi i negoci amb la participació de professionals, distribuïdors, companyies i mitjans de comunicació.

Els artistes que ho desitgin poden disposar d’un estand a la llotja professional al preu de 314€ + IVA (4m2) o bé de 405 € + IVA (6m2).

Els mànagers, representants o empreses distribuïdores que comptin amb dos o més artistes programats a la Fira hauran d’adquirir un d’aquests estands al mateix preu.


Projecció

La informació sobre l’espectacle, que serà elaborada per la Fira a partir del material lliurat pels artistes, es difondrà a través de:

 • programa general
 • catàleg professional
 • web www.firamediterrania.cat
 • eines 2.0
 • assistència a altres fires internacionals dins i fora de l’Estat espanyol

Requisits tècnics

La Fira Mediterrània posarà a disposició de les companyies / grups actuants els elements tècnics necessaris per al desenvolupament de l’espectacle, en funció de la seva disponibilitat pressupostària i de materials.


Cessió d’imatges

En el cas que la Fira capti imatges fotogràfiques i/o audiovisuals de les actuacions, l’artista autoritza a la Fira a l’ús d’aquestes com a material promocional del certamen.


Confirmació

Les companyies o grups seleccionats rebran la confirmació oficial de la seva participació abans del 4 de juliol de 2016 per correu electrònic.


Resolució de dubtes

Per correu electrònic: artistes@firamediterrania.cat


Material a aportar

Per Internet mitjançant la sol·licitud de participació:

 • Dossier artístic: descripció de l’espectacle, currículum i fitxa artística.
 • Fitxa tècnica: característiques i necessitats tècniques, de personal i detall de mides del vehicle de transport de l’escenografia.
 • Una fotografia, com a mínim, de la companyia o grup (en format .tif o .jpg. Mínim 10x15 cm i 300 dpi de resolució).
 • Link a vídeo (vimeo, youtube...).
 • Link d’àudio (spotify, soundcloud, goear, myspace, bandcamp, altres...)

Sol·licitud

Feu clic al següent botó per tal de començar a emplenar online la sol·licitud de participació a la 19a Fira Mediterrània de Manresa que tindrà lloc del 6 al 9 d'octubre de 2016.

X
Carregant